Current position: 产品展示 - 仿真恐龙
产品展示
剑龙

                                                            剑龙

                                                          长:5米

                                                          高:1.8米

                                                           1.嘴巴张合与叫声同步                                                                                                                                                        2.头上下                                                                                                                                                                            3.尾巴摆动

剑龙(Stegosaurus)
剑龙为一种巨大,生存於侏罗纪晚期四只脚的食草动物。它们被认为是居住在平原上,并且以群体游牧的方式和其它如粱龙的食草动物一同生活。它的背上有有一排巨大的骨质板,以及带有四根尖刺的危险尾巴来防御掠食者的攻击。大约可达 12 公尺长和 7 公尺高,可重达 7 公吨。

4008083225
13700956056
david@dinosaursell.com
四川省自贡市大安区张家坝张化厂内
客户姓名:
电话:
邮箱:
内容:
验证码:
COPYRIGHT©ZIGONG CHUANGYING INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD.国际恐龙制作基地中国·自贡·创赢智能科技版权所有蜀ICP备15010908号-2技术支持:DAL.CN